OSGB NEDİR  ?

1-OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi )

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) yasal olarak; "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı veDiğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar" şeklinde tanımlanmaktadır. OSGB ;İşSağlığıve İşGüvenliği konularında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcıolmak üzere Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmişuzman kuruluşlardır.

Tehlike sınıflarına göre ve çalışan sayısına göre işverenler iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini kendi bünyesindeki iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile istihdam edeceği gibi , 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa göre Yetkili OSGB firmalarından da temin ederek bu yükümlülüğü yerine getirebilmektedir.  

2-OSGB ‘ler (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ) Hakkında Yasal Düzenlemeler

OSGB'ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği"nde tanımlanmıştır.
20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği", OSGB'leri yeniden tanımlamıştır.
Yeni yasal düzenlemelerde de "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB" tanımı "Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır" şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.

3-OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Hizmet Almanın Avantajları

İtina OSGB tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli olarak koordinatörümüz tarafından denetlenerek, çalışandan      kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılacaktır.

İşletme körlüğünü ortadan kaldırarak, deneyimli bir kadro tarafından eksikler ve gereklilikler rapor halinde sunulacaktır.

Şirketinizdeki eksikliklerin giderilmesi için uzmanlarımız tarafından öneriler getirilecektir.

Bakanlıkla ilgili yasal süreç İtina OSGB tarafından takip edilerek işverene rapor halinde sunulacaktır.

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık elemanı görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak.

İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken odaları ve "Asgari Malzeme Listesi"ndeki malzemeleri bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Tetkikleri vb. hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan almak yerine tek noktadan hizmet alabileceksiniz.

Hizmet karşılığı verilen faturanın gider olarak gösterilebilmesi.

İtina OSGB tarafından sürekli ve kaliteli hizmet sunumu.

Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek, çözümünde de katkı sunacaktır.

İtina OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak denetimlerini yapabilecektir.

İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.

İtina OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.


Etiketler : OSGB Nedir , Ne İş Yapar?

Kmk Bilişim ©2013 İtina OSGB Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım VSP Altyapısıyla oluşturulmuştur | KMK Tarafından Desteklenmektedir.
İtina OSGB Facebook İtina OSGB Twitter