Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği indir

Alt İşverenlik Yönetmeliği indir

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği indir

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik indir

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik indir

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik indir

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik indir

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik indir

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik indir

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği indir

Geçici ve Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik indir

Gürültü Yönetmeliği indir

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği indir

İlkyardım Yönetmeliği indir

İlkyardım Yönetmeliği ve Ekleri indir

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği indir

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik indir

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekleri indir

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği indir

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik indir

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliği indir

İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik indir

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik indir

İşyeri Hekiminin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik indir

İşyerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik indir

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik indir

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik indir

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Ekleri indir

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği indir

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik indir

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik indir

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik indir

Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği indir

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik indir

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik indir

Titreşim Yönetmeliği indir

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği indir


Etiketler : Yönetmelikler

Kmk Bilişim ©2013 İtina OSGB Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım VSP Altyapısıyla oluşturulmuştur | KMK Tarafından Desteklenmektedir.
İtina OSGB Facebook İtina OSGB Twitter