6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması zorunlu kılınmıştır.

Temel iş güvenliği ve iş sağlığı eğitimi almayan her çalışan için 1170 Lira para cezası kesilecektir.

Yeni yasasının “eğitim” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur.

Çalışanların eğitimi 

MADDE 17– (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

- İş güvenliği eğitim

- İlk yardım eğitimi

- Yangın eğitimi

- İş sağlığı eğitimleri

- Risk analizi eğitimi

- Güvenlik bilgi formu eğitimi (MSDS)

- Sosyal güvenlik hukuku eğitimi

- Ergonomi eğitimi

- Yüksekte çalışma eğitimi

- Psikososyal eğitimler

- Temel İSG Eğitimleri


- İş Güvenliği Kurul Eğitimi- İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma

- Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi

- Acil Durum ve Kriz Yönetimi


- Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

- Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele


- Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi


- Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği

- İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar


- İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar

- Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri


- Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

- Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi


- Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği eğitimi


Etiketler : İş Güvenliği Eğitimleri

Kmk Bilişim ©2013 İtina OSGB Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım VSP Altyapısıyla oluşturulmuştur | KMK Tarafından Desteklenmektedir.
İtina OSGB Facebook İtina OSGB Twitter